Neddragningar ett kvinnoproblem

Neddragningar inom den offentliga sektorn är ett kvinnoproblem. Det hävdar vänsterpartisten Elina Linna, som står först på vänsterns riksdagslista i Sörmland.
Idag fungerar den offentliga sektorn så dåligt att många kvinnor jobbar deltid fast de inte vill det, säger hon. Många kvinnor jobbar idag deltid för att barnomsorg, äldreomsorg och skola inte fungerar tillräckligt bra. För oftast är det kvinnorna som tar han om barn, de äldre och utför flera timmars obetalt arbete i hemmen varje dag, menar vänsterpartisten Elina Linna. Och för kvinnornas skull är sex timmars arbetsdag viktigt, säger hon: - Kvinnorna har ett obetalt arbete hemma på ett visst sätt, så de bjuder samhället på en del, tycker hon. - Att den offentliga sektorn fungerar betyder mer för kvinnorna än för männen, säger Elina Linna avslutningsvis.