Dålig utbildning ger sämre hygien i storkök

Dålig utbildning hos dem som arbetar med livsmedel i storkök är en orsak till bristande hygien i köken, och oaptitlig mat. Det visar en rapport från Livsmedelsverket.
I undersökningen så har 44 storkök kontrollerats, bland annat i Sörmland. Enligt Ulla Fäger, statsinspektör på Livsmedelsverket, vet många ansvariga för storhushållen inte vilka lagar som gäller för egenkontroll, hantering av mat och underhåll av lokaler, utrustning och inredning.