Ingen större valfrihet trots skolpeng

Trots att skolpeng infördes i Trosa under den senaste mandatperioden har det inte blivit mer valfrihet för kommuninvånarna. Det är en slutsats som kan dras efter den gångna mandatperioden.
Den friskola som startades lades ned efter kort tid. Och det skolpengsystem som infördes kan drabba mindre skolor hårt. I Trosa har de borgerliga partierna infört skolpeng och barnomsorgspeng. Varje enhet får en viss summa pengar för varje elev. Slutar en elev förlorar man pengarna. Kritikerna menar att skolpengsystemet är orättvist och innebär att man försöker ta in fler barn i barngrupperna och i klasserna utan hänsyn till pedagogiska förutsättningar. I Västerljung flyttade flera familjer för något år sedan och den lilla skolan förlorade elever och därmed pengar. Skolan tvingades skära ned på personalen mitt under terminen. 1999 startade Trosa friskola, men den lades ned av ekonomiska skäl två år senare. Elevunderlaget var för dåligt. 75 elever stod utan skola och skulle plötsligt in i den offentliga skolan. Ett av de större friskole-företagen, Kunskapsskolan, har valt andra, större orter än Trosa, som tex Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm när man ansökt om att starta friskoa. Och att det inte har blivit flera alternativ, som den borgerliga politiken går ut på, kan beskrivas som ett misslyckande. Rektorn på Vitalisskolan, Agneta Hultman, menar att skolpengsystemet driver fram ökad kvalitet i den offentliga skolan, men menar att friskolor inte automatiskt betyder ökad kvalitet generellt.