Fler barn per anställd på daghemmen

Det har blivit fler barn i barngrupperna på daghemmen i länet och den här utvecklingen sker också i Trosa. Inför hösten har det blivit fler barn, men inte mer personal. Det beror på att alla enheter för första gången tog med sig förra årets underskott till i år.
Trosa är den kommun i länet som efter Katrineholm har fler barn per årsarbetare i den kommunala förskolan, enligt siffror som fackförbundet TCO kom med nyligen. Antal barn per tjänst har också ÖKAT mellan år 2000 och förra året. Från att tidigare ha varit 17-18 barn i förskolan så är man från och med höstterminen uppe i över 20 barn, ibland 22 per 2,5 anställd.