Svårt behålla service när kassan drar ned

Anställda på försäkringskassan tror inte att det kommer att vara möjligt att behålla en hög servicenivå ut mot kunderna när 100 anställda inom kassan i Sörmland och Östergötland ska bort. Det var i går beskedet kom att 1400 anställda på försäkringskassan totalt i landet ska bort. Något som väckt starka reaktioner också bland kunderna.

Orsaken till att försäkringskassan nu planerar att minska ner på sin personal är  att man får mindre pengar av regeringen för sin verksamhet. Totalt handlar det om en halvmiljard kronor mindre i årets budget och det kom delvis som en överraskning för försäkringskassan som hade räknat med ungefär hälften av de sparkrav som nu blev.

Samtidigt är försäkringskassan inne i en omorganisation där man ser över var i landet man ska finnas, ambitionen är att vara närvarande i varje kommun i landet dock med färre anställda än i dag. Tanken är också att de som i dag vänder sig till försäkringskassan i större utsträckning ska använda sig av telefon och Internet.

Omorganisationen av försäkringskassan snabbas nu på för att förhoppningsvis kunna möta effekterna av personalnedskärningarna.

Just nu pågår budget arbetet på försäkringskassan och först i början av februari tror Marie Åkerlind som är representant för fackförbundet ST på försäkringskassan i Eskilstuna att det blir klart hur många som får gå och var personalneddragningarna ska ske.

Magnus Johansson
magnus.johansson@sr.se