Kommunal avgift slår hårt mot småföretag

Kommunernas nya avgifter för livsmedelskontroll kan bli en tung börda för småföretag och ideellt drivna serveringar. Pingstkyrkan i Eskilstuna driver en secondhandbutik med en kaffeservering som är öppen tre timmar i veckan. Överskottet är tänkt att gå till olika biståndprojekt men kyrkan tvingas nu betala en stor del av serveringens omsättningen till kommunens miljökontor.

Enligt Gunnar Dahlberg som är föreståndare för secondhandbutiken så innebär kommunens nya taxa att kommunen tar åtta procent av överskottet från fiket.

Pingstkyrkans secondhandbutik i Eskilstuna har öppet tre timmar i veckan och kunderna som besöker butiken har möjlighet att då köpa en kopp kaffe och en macka.

Överskottet från butiken och serveringen går, enligt Gunnar Dahlberg, till olika social projekt.

Fram till i år har pingstkyrkan betalat  tolv hundra kr om året för kommunens livsmedelskontroller säger Gunnar Dahlberg.

Men kommunen som nu ska lägga fyra timmar om året på att kontrollera den lilla serveringen har nu beslutat att nästan tredubbla avgiften till 3 200 kr. Höjningen beror på att den här typen av kontroller tidigare var skattefinansierade och avgiften bestämdes av Livsmedelsverket.

Men nu är det kommunen som sätter avgiften och ska ha full täckning för sina kostnader för kontrollerna. Det spelar därför ingen roll hur stor omsättning den aktuella serveringen har säger Ann-Marie Strimell som är miljöinspektör i Eskilstuna.

Per Hagström
per.hagstrom@sr.se