Flensbor inte nöjda med äldrevård

Allt färre Flensbor tycker att äldrevården fungerar som den ska, det visar kommunens egen medborgarenkät som genomfördes under hösten.  Enligt enkätundersökningen så får just äldrevården sämre betyg än övrig kommunal service i kommunen, och resultaten från mätningen är dessutom sämre än vid den mätning som gjordes år 2004. Det här skriver Eskilstunakuriren idag.