Dåliga avlopp i Nyköping måste göras om

Många fastighetsägare längs Kilaån i Nyköping tvingas nu göra om sina avlopp, sedan kommunens inventering visat att dom inte uppfyller lagens krav.

Kommunens miljökontor har som mål att undersöka cirka 1100 enskilda avlopp i området och hittills har drygt 300 inventerats. Av dom har 52 fått krav på åtgärder, det skriver Sörmlands Nyheter idag. I vissa fall är avloppen så dåliga att toalettvatten går i princip helt orenat ut i ån och vidare ut i Stadsfjärden.