Färre lämnar läkemedelsrester till apotek

Insamling av överblivna läkemedel minskade kraftigt i Sörmland förra året. Apoteken samlade då in knappt 23,9 ton överblivna läkemedel i Södermanland, en minskning med 7 procent jämfört med de cirka 25,9 ton som samlades in år 2005. Detta samtidigt som insamlingen ökade i resten av Sverige, totalt sett, vilket minskar belastningen på miljön.