Vinstras för Studsvik

Ett oplanerat produktionsstopp i nyköpingsföretaget Studsviks avfallsbehandlingsanläggning i Usa har dragit ned bolagets helårsresultat för 2006 med 12 miljoner kronor. Med anledning av detta har bolagets styrelse beslutat att publicera ett preliminärt bokslut för 2006 där koncernens rörelseresultat är cirka 71 miljoner kronor.