Mycket skog föll i stormen

Ungefär 150 000 kubikmeter skog i Sörmland föll i den senaste stormen. Det uppger Skogsstyrelsen. Det är knappt en tredjedel av vad som föll i samband med stormen Gudrun.
I första hand är det hyggeskanter, fröträdställningar och nygallrade områden som drabbats.