Färre sjukskrivna ger miljoner till landstinget

Sjukskrivningarna i Sörmland har sjunkit under de senaste tre åren. Och förra året var det så kallade ohälsotalet nere på 43,5 dagar. Det är fortfarande över rikssnittet på 39,9 dagar.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod.

Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre.

I riket i stort är ohälsotalet 39,9 så Sörmland ligger alltså över riksgenomsnittet.

Målet för försäkringskassan i Sörmland är 39,7 och det ska nås under 2008. Försäkringskassans nationella mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008.

Det minskade ohälsotalet ger också klirr i kassan till landstinget. 2005 träffade staten och landstingen en överenskommelse om att minska sjukskrivningsdagarna. Det arbetet har lett till att landstingen i landet fick dela på 806 miljoner kronor. För Sörmlands del innebar det ett tillskott 2006 på 18 miljoner kronor.