Ekologisk skolmat ovanlig i länet

Många kommuner i länet har ambitionen att införa mer ekologisk skolmat men det är få kommuner som kan visa konkreta resultat. Men Trosa har valt att satsa stort på ekologisk skolmat trots att råvarubudget där inte är större än snittet länet. 

Enligt Kerstin Tibbling, kostchef i Trosa, så har kommunen fått prioritera bort vissa dyrare rätter men de ekologiska råvarorna tillför samtidigt mycket kvalité menar hon.

- Jag tror mycket på att grönsaker som inte är besprutade och kött från djur som uppföds ekologiskt är av bättre kvalité också för den som äter maten, säger Kerstin Tibbling.

Skolköken i Trosa köper in ekologisk mjölk, morötter, vitkål, knäckebröd och KRAV-märkt kött. Ungefär en femtedel av maten består av ekologiska råvaror enligt Kerstin Tibbling.

Brist på pengar
Också i Nyköpings kommun satsar man på ekologiskt producerad skolmat.  Där ska ett mål i veckan bestå av ekologiska livsmedel. I Nyköping, Trosa och Eskilstuna kommuner är det ekologisk mjölk som gäller i skolmatsalarna. Vingåkers kommun köper då och då in ekologiska varor till skolmaten, men det finns inga beslut om hur stor andel som ska vara ekologisk.

I övriga kommuner i länet saknas politiska beslut om att införa ekologisk skolmat, eller så är det brist på pengar som är hindret.

”Ekologiska varor fortfarande dyra”
Priset på den ekologiska mjölken har sjunkit säger Kerstin Tibbling men fortfarande är många ekologiska varor betydligt dyrare än de traditionella. Men hon menar att priserna kommer att pressas neråt om fler kommuner börjar köpa in ekologiska varor.

- Det blir större volymer och fler lantbrukare kan satsa ekologiskt om de vet att de kan få avsättning för sina produkter, säger hon.