"Folkpartiet för osynligt"

Regeringspartierna tappar stort i en SIFO-undersökning som presenterades på söndagen. Och det är framförallt de mindre regeringspartierna som förlorar stöd. Den sörmländska riksdagskvinnan Liselott Hagberg, fp, menar att den egna partiledaren synts för lite.

Enligt SIFO:s senaste opinionsunderökning leder nu oppositionen med elva procentenheter före regeringspartierna.  Svenska Dagbladet uppger att ingen regering någonsin tidigare förlorat så mycket stöd de första 100 dagarna efter ett val som den som leds av statsminister Fredrik Reinfeldt.

Den sörmländska riksdagskvinnan Liselott Hagberg, folkpartiet tror att de mindre partierna ledare har svårt att kombinera partiledarjobbet och ministerjobbet.

- När det gäller folkpartiets resultat så är det ju väldigt tydligt att här måste vi bli mycket bättre på att föra ut vår politik, konstaterar hon.

- Att moderaterna har en fortsatt starkt ställning tror jag beror på att statsministern och finansministern har moderat bakgrund och syns väldigt mycket, fortsätter Liselott Hagberg.

Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg, som är utbildningsminister har däremot inte synts så mycket menar Liselott Hagberg.

Att alliansen som helhet gjort ett sådant rekordtapp sedan valet menar Liselott Hagberg beror på att väljarna ännu inte upplevt de positiva effekterna av regeringsskiftet.

- Om man väntar till torsdag till att börja med så kommer det att märkas i lönekuvertet att man får mer pengar i lönekuvertet genom sänkta skatter alltså.

Nedskärningarna i a-kassan har också fått mycket negativ publicitet, vilket också kan ha bidragit till alliansens tapp i opinionen, enligt Liselott Hagberg.