Utbildning till barnmorska populär

Det är populärare än någonsin att läsa till barnmorska vid Mälardalens Högskola. Allt fler söker och därmed är utbildningen en av få på högskolan som de senaste åren fått fler sökande. Vid den senaste intagningen sattes nytt rekord i antalet sökande per plats till utbildningen.

Mälardalens Högskola hade vid det senaste intaget tre förstahandssökande per plats till utbildningen. Så många har aldrig tidigare sökt. Till år 2010 så kommer många barnmorskor, enligt socialstyrelsen, att gå i pension. Något som tyder på att just barnmorskor kommer att vara ett bristyrke i en snar framtid.

För att läsa den ett och ett halvt år långa utbildningen till barnmorska måste man först ha läst en treårig sjuksköterskeutbildning och även jobbat en tid som sjuksköterska.