Fler bostäder under 2007

Bostadsbyggandet kommer att öka under 2007 i Sörmland, det menar Länsstyrelsen efter att ha gjort en undersökning av efterfrågan. Enligt Länsstyrelsen kommer det troligtvis att byggas drygt 1 000 nya bostäder i år och lika många småhus. Däremot kommer nybyggandet av hyreshus vara relativt lågt.