Kritik när kommunen drar in på vården

Flera kommuner, däribland Eskilstuna, vill dra ner på institutions-placeringar av ungdomar som har problem med droger och kriminalitet. Istället ska ungdomar som har det tufft få hjälp genom öppenvård i kommunen.

Sebbe, som idag är 20 år, lyckades bli drogfri efter två vistelser på Vårnäs behandlingshem i Vingåker. Han tror inte att öppenvården hade hjälpt honom lika bra.

- Jag tror det är jätteviktigt att man får komma iväg från staden och alla där, säger Sebbe som varit placerad på behandlingshem tidigare.

För Sebbe började problemen när han var 13 år, han började umgås i fel kretsar och började begå brott. Han började med droger och snart umgicks han med missbrukare 10 år äldre än han själv. För snart ett år sen fick han till slut den hjälp han behövde. På Vårnäs behandlingshem lyckades han bli drogfri.

Men den hjälp som Sebbe fick på behandlingshem kommer bli ovanligare. Det är i alla fall Eskilstuna kommuns strategi. Sen några år tillbaka satsar man särskilt på att få ner antalet placeringar av ungdomar. År 2005 kostade institutionsplaceringar cirka 41 miljoner, 5 miljoner mindre än 2003.

Man motiverat det med att vården är för dyr, det kostar i genomsnitt cirka 2 500 kronor per dygn. Man säger också att behandlingshemmen inte är lika effektiv som vård i hemkommunen.

Sven-Erik Hjortgren är enhetschef på samordningsenheten. Där bestämmer man om man ska använda sig av institutionsplaceringar eller öppenvård och i vilken omfattning.

- Det vi ser är att ungdomar som hamnar på institution skaffar sig fler kontakter bland kriminella ungdomar, säger Sven-Erik Hjortgren.

Men Sebbe, som själv varit på behandlingshem håller inte alls med kommunen i resonemanget.

- Det där stämmer mer in på kåken än på behandlingshem. Alla är ju där frivilligt för att kämpa, säger Sebbe.

Anders Molin
anders.molin@sr.se