Personalen på akuten kräver besked

Nu har de anställda vid akuten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fått nog. Nu kräver de besked från sjukhusledningen, om vad som ska göras för att förbättra arbetsmiljön på akuten. Den är nämligen inte tillräckligt bra idag, det menar både Arbetsmiljöverket och Vårdförbundets skyddsombud.

Händer inget nu, och en långsiktig handlingsplan tas fram innan den sista januari, så kommer man att vända sig till Arbetsmiljöverket igen.

Bland annat så är lokalerna trånga, och patienter tvingas ligga i korridorerna, man har även problem med mögel och personalen har fått allergiska reaktioner av att vara på jobbet. Ledningen har föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen, men dessa räcker enligt skyddsombuden inte.