Fortsatt upp för skogsfastigheter

Skogen blir allt dyrare i Mälardalsregionen. Nya siffror från LRF Konsult visar att priserna på skogsfastigheter fortsätter uppåt. Snittpriserna i Mälardalen, där Sörmland ingår, steg i fjol med 14 procent jämfört med året innan från 282 till 322 kronor per kubikmeter skog.

I landet i stort steg genomsnittspriserna något mer, med 17 procent.

Och enligt LRF Konsult är årets uppgång rekordstor, och beror delvis på högkonjunkturen. Det är många familjer som nu söker boende på landet, menar LRF Konsult.