Kraftigt bantat anslag till idrotten

Det blev inget av med den kraftiga ökning av anslagen från landstinget som Sörmlands idrottsförbund krävt för att täcka sina ökade kostnader och för att anslagen inte räknats upp på flera år. Idrottsförbundets krav låg på 20 procent, men landstingsstyrelsen beslutade igår istället om en mer måttlig ökning på 2,5 procent.