Vallar mot översvämningar planeras i Nyköping

Till våren ska Nyköpings kommun presentera ett åtgärdspaket för att försöka lindra effekterna av framtida översvämningarna i kommunen. I vinter har Nyköping drabbats av översvämningar och ökade vattennivåer i Östersjön innebär att översvämningar kan bli fler i framtiden.

Paketet med åtgärder är en direkt följd av översvämningar som är och har varit i Nyköping under vintern. Enligt Jan Carle, moderat kommunalstyrelse ordförande i kommunen, så ska vägar förstärkas och långsiktiga planer ska tas fram.

Exakt var och vad som sker styrs av behoven, säger Jan Carle och han kan inte precisera sig närmare än så i nuläget men säger att möjligheter är öppna och det inkluderar vallbygge i statsfjärden och på kritiska ställen längst med Nyköpingsån.

Gert Andersson är försvarsdirektör på länsstyrelsen i Sörmland. Han tycker att det är bra att Nyköpings kommun nu sätter fart med arbetet för att minska effekterna av översvämningar.

Enligt Gert Andersson tyder mycket på att det i framtiden kommer att bli mer översvämningar på grund av klimatförändringar.

Nyköpings kommun gör klokt i att tänka till ordentligt när man planerar och bygger nytt, menar Gert Andersson.

Magnus Johansson
magnus.johansson@sr.se