Blivande mammor med alkoholproblem kartläggs

Forskning visar att ungefär 15 procent av alla gravida kvinnor fortsätter att dricka regelbundet under graviditeten, trots att det kan vara farligt för fostret. Men på en direkt fråga från barnmorskan är det nästan ingen blivande mamma som erkänner det. Därför ska mödravården i Sörmland nu testa en ny metod för att upptäcka kvinnor i riskzonen.

Genom att ställa frågor om den gravida kvinnans alkoholvanor för ett år sedan, alltså långt före graviditeten ska barnmorskan kunna göra en bedömning av riskerna för att kvinnan kommer att fortsätta dricka nu när hon är gravid. Och om det finns en sådan risk så ska barnmorskan erbjuda hjälp.

Det är inte så hotfullt att fråga om hur det var då, för ett år sedan, när kvinnan inte var gravid. Det menar Ann-Sofi Almkvist som är samordningsbarnmorska i Sörmland.

- Ställer man en rak fråga: ”Du dricker väl inte nu när du är gravid?”, då får man alltid ett nej, konstaterar hon.

Frågorna i formuläret handlar om hur ofta kvinnan drack, om hon behövde ta återställare dagen efter eller haft skuldkänslor för sitt drickande.

Jenny Sjöberg, är ute på en shoppingrunda med barnvagnen, i Eskilstuna. Hon är tveksam till om man med den här metoden kan förutse om en kvinna kommer att dricka under sin graviditet.

- Det är ju inte säkert att man har samma vanor då som nu, menar hon.

För att kvinnan ska kunna prata om att hon dricker måste hon känna ett stort förtroende för sin barnmorska menar Jenny Sjöberg.

- Det kanske ska vara lite mindre pekpinnar och mer ett öppet klimat, säger hon.

Per Hagström
per.hagstrom@sr.se