Vattenfall kräver 14 000 av husägare

Vattenfall krävde drygt 14 000 kronor för att ansluta en fastighet i Stora Sundby i Eskilstuna kommun till elnätet. Fastighetsägaren tyckte det var för mycket och fick rätt hos Energimyndigheten som sänkte avgiften till 6 600 kronor. Men Vattenfall menar att man har rätt att ta ut den högre avgiften och överklagar nu till länsrätten.