Telia får skulden för ledningsbrott på Skavsta

Att Vattenfall grävde av telefonledningen till flygledartornet på Skavsta berodde, enligt kraftbolaget, på att Telia lämnat felaktig information om var ledningen låg. Eftersom det inte fanns någon reservledning så förlorade tornet sina fasta telekommunikationer och alla flygningar på Skavsta fick stoppas.

- Av någon anledning har det begåtts ett misstag och vi kommer tillsammans med Telia att undersöka vad som hänt, försäkrar Jörgen Eriksson som är informatör på Vattenfall.

Telia utreder nu orsaken till avbrottet, samtidigt som man rekommenderar Skavsta flygplats att ha en reservledning för säkerhets skull.

Misstaget med den avkrävda ledningen blev ödesdigert eftersom alla telekablar var samlade på ett ställe och det inte fanns några reservledningar.

Enligt Dot Gade Kulovuori, VD på Skavsta flygplats, har man ännu inte bestämt om man nu ska skaffa en reservledning till Tornet. Enligt henne finns det möjlighet att använda mobiltelefoner vid ett brott på den fasta ledningen men i det här fallet vågade tornet inte använda mobiltelefoner.

- Vi har pratat med ledningen för tornet om att vi ska sätta oss tillsammans och titta på hur man gör på andra flygplatser.

Hon tror inte att händelsen skadat Skavstas rykte.

- Det här skulle kunna ha hänt på många andra ställen ockå så jag har inte upplevelsen av att det här skulle ha skadat oss på så sätt. Jag tror att flygbolagen hade förståelse för vilket dilemma vi var i, säger Dot Gade Kulovuori.

Flygplatser är prioriterade när det gäller krisberedskapen eftersom de ses som samhällsviktiga verksamheter som inte får slås ut allt för lätt. I fallet Skavsta räckte det alltså med en avgrävd telefonledning. Men ingen myndighet, med ansvar för krisberedskap, har i nuläget planer på att analysera stoppet på Skavsta. Det visar en rundringning som TT har gjort.