Villaägare kräver station mitt i Nyköping

När höghastighetsbanan Ostlänken i framtiden dras genom Nyköping måste tågstationen läggas i stadens centrala delar. Det skriver Villaägareföreningen i Nyköping med 3 000 medlemmar och pendlarföreningen Ostkanten i sina remissvar till Banverket.

Villaägarna menar att en bandragning över Skavsta, med station där, inte på något sätt gynnar vare sig Nyköpings tätort eller kommunen i övrigt.

En sådan dragning står dessutom i direkt konflikt med Nyköpingsåns dalgång som riksintresse för kultur- och naturvård. Det menar villaägarna.

Pendlarföreningen å sin sida trycker på att det blir längre restid till tätorten om stationen läggs ute vid Skavsta, med ett stickspår in till stan. Pendlarföreningen hänvisar till Norrköping och Linköping som valt centrala lägen för sina nya stationer.