Näshultabor tar upp kampen för skyltar

I höstas bestämde vägverket att skyltarna som markerar Näshulta socken skulle ner. Då överklagade hembygdsföreningen beslutet till Länsstyrelsen men innan överklagan var utredd så togs skyltarna ner.

Lars Johansson, som är ordföranden för Näshulta hembygdsförening, berättar vad han kände när skyltarna försvann.

– Jag känner ilska och det är inte bara jag utan det är samtliga Näshultabor, menar Lars Johansson

Ulf Axelsson som är vice ordförande för Näshulta hembygdsförening säger att ska överklaga igen om länsstyrelsen beslutar att skyltarna ska stanna nere. Vägverket meddelar att de väntar på länsstyrelsens beslut med att sätta upp några skyltar igen.

Bengt Åkerlund som är trafikingenjör på vägverket och medger att de gjort ett fel. Skyltarna togs bort eftersom lagen säger att bara läns och kommungränser får märkas ut. Anledningen är, enligt Bengt Åkerlund, att trafikanterna inte vill ha informationen.

Men det håller inte Lars Johansson från Näshulta hembygdsförening med om.

– Man säger att socken är inte begrepp som inte används längre men på landet är sockentillhörigheten identiteten.

Argumentet att sockenskyltarna inte ger några viktiga upplysningar för trafikanterna avfärdar Lars Johansson.

– Jag tycker det skulle vara intressant om det fanns fler sockenskyltar så att man viste var man var någonstans, säger han.