Vägsalt i dricksvattnet

När dricksvattnet började smaka konstigt lät en man i Vingåker ta prover på sin brunn. Nu har Vingåkersbon fått drygt 56 000 kronor i ersättning från Vägverket, sedan det visat sig att hans brunn förstörts av vägsalt som trängt in i brunnen från vägbanan.