Det kan bli brottsligt att inte rasta hunden

Det kan bli brottsligt för landets hund- och kattägare att umgås för lite med sina djur. Det är Djurskyddsmyndigheten som vill ha nya regler. Bland annat föreslås att hundar och katter ska ha tillsyn minst två gånger varje dygn, och att hundar ska rastas minst var sjätte timma under dagtid.