Rekordfångst i Hjälmaren

2006 var ett rekordår för gösfisket i Hjälmaren. 280 ton gös togs upp och det är den största fångsten som hittills registrerats, det visar statistik från fiskeriverket.

Det är ett tecken på att tillgången på gös i Hjälmaren är god enligt Per Nyberg, biolog på Fiskeriverket i Örebro. En förklaring till de större fångsterna är bland annat att den gös som fångas nu måste vara större. De långa och varma höstarna har också bidragit till att öka gösbeståndet i Hjälmaren, enligt Per Nyberg.

Fiskeriverkets statistik för 2006 visar inte samma goda utveckling för andra fiskarter som till exempel aborre och gädda eller för kräftor.