Minskad vardagsbrottslighet

Antalet mängdbrott, det vill säga de brott som drabbar flest människor i vardagen, som till exempel inbrott, skadegörelse, stöld och misshandel, minskade i Sörmland under förra året jämfört med året innan. I länet minskade antalet med drygt en halv procent. I landet i stort var minskningen strax över 7 procent.  

När det gäller antalet utredda brott som går vidare till åklagare ökade antalet i landet stort, men i Sörmland skedde i stället en minskning med drygt fem procent.

Hösten 2005 inledde Polisen en nationell satsning på att förebygga, utreda och klara upp fler så kallade mängdbrott. Satsningen innebär nya arbetsmetoder som leder till att brott utreds snabbare och med mindre byråkrati samt ett förnyat sätt att planlägga det brottsförebyggande arbetet.