"Mälarregion blir för stor"

Den kommitté, som utreder den eventuella Regionindelning som ska ersätta landstingen, gör tummen ner för en Mälardalsregion. Enligt ansvarskommitté så blir en Mälardalsregion där bland annat både Stockholm och Sörmland ingår, för stor.

En region får bara, enligt kommiten, ha högst 2 miljoner invånare, något som överskrids i den tänkta Mälardalsregionen. Bara två av de tänkta nio regionerna klara kommitens krav. De blir antingen för stora eller för små. Det skriver tidningen Dagens samhälle.