Kvinnocentrum byggs vid Mälarsjukhuset

En helt nytt kvinnocentrum ska byggas vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där ska bland annat förlossning, BB och gynekologmottagning samlas i en och samma byggnad.

Det här får stor betydelse för den framtida kvinnosjukvården, det menar Kaj Wedenberg, överläkare och chef på kvinnokliniken i Eskilstuna och Katrineholm.¨

Det nya kvinnocentret är en del av en större ny- och ombyggnad vid Mälarsjukhuset som landstinget ska genomföra under de kommande åtta åren.

Två hus från 30-talet ska rivas. Ett av dem är huset där den gamla entrén till sjukhuset ligger. Där ska istället ett nytt hus byggas för just kvinnocentret.

Ny- och ombyggnaderna vid Mälarsjukhuset beräknas kosta omkring 250 miljoner kronor. Kvinnocentret ska enligt planerna stå klart 2011.