Mammografibussarna försvinner

De så kallade mammografibussarna kommer att försvinna från Sörmland, de ska helt enkelt vara för slitna. Bussarna används idag till rutinmässiga undersökningar för att upptäcka bröstcancer. Men i stället vill nu Landstinget Sörmland satsa på mammografimottagningar på länets tre sjukhus.

Mälarsjukhuset blir det första i Sörmland där man ska skapa en mottagning för rutinmässig mammografiundersökning. 2008 är planen att lokalerna ska vara klara.

Enligt Anders Ahlgren, divisionschef för länssjukvården i Sörmland, är bussarna som idag används allt för slitna och att flytta undersökningarna till sjukhusen menar han är en nödvändig åtgärd för att förbättra kvalitén.

Omkring nio miljoner beräknas den nya digitala utrustningen kosta, och nästa år tror man att den ska stå klar i de nya lokalerna.