Färre gränskontroller på Skavsta

När passkontrollerna in till Sveriges slopas för ytterligare nio länder, i december i år, innebär det att mer satsas på kontroller ute i länen och mindre på gränskontrollen på Skavsta flygplats.

Det är utvidgningen av Schengen området som nu även påverkar Skavsta flygplats. I december kommer Litauen, Lettland och Polen bli medlemmar i Schengen och då krävs det ingen passkontroll för resenärer som kommer därifrån.

Det här innebär att det kommer bli mindre att göra för passkontrollerna när de har färre passagerare, men Anders Grölevik tror inte att det här minskar bemanningen på Skavsta

Istället för att kontrollera passen vid gränsen kommer polisen satsa mer på att kontrollera personer som redan befinner sig i landet. Sådana kontroller kan göras när poliser misstänker att någon inte har rätt att vara i Sverige. Men polisen kan även göra utlänningskontroller när de gör trafikkontroller.

Trots det finns det inga krav på att alltid ha med sig passet, men det ska finnas tillgängligt, för att kunna styrka sitt medborgarskap.

Björn Söderbergh
bjorn.soderbergh@sr.se