Skärpt lag om bussbälten efter olycka

På lördag är det på dagen ett år sedan den svåra bussolyckan utanför Arboga, som krävde nio människors liv och där omkring fyrtio skadades.

Olyckan påminner åter igen om vikten av att använda bälte i bussar och den ledde till viss del till att lagen skärptes nu vid årsskiftet. Nu är bussbolagen skyldiga att informera om bältesanvändning på bussar.

Sedan tidigare finns det en lag som säger att bussar som är av 2004 års modell eller senare och som körs utanför tätorterna måste vara utrustade med bälten. Och om bälte finns ska det enligt lag också användas, annars kan man fällas till böter.

Det nya är att bussbolaget har ansvar att se till att informationsskyltar finns på bussen eller att chauffören påminner resenärer om bältesanvändning.

Men hur bra lagen om bussbälten följs har man ganska dålig koll på.

Enligt Einar Tufesson, kollektivtrafikansvarig på Vägverket, är det få i hela Sverige som bötfällts och hittills har man bara gjort smärre mätningar.

Trots att samma lag gäller både bussar och personbilar är det många färre som använder bälte när det åker buss. Enligt vägverket använder nio av tio bälte när det åker i personbil, men bara två-tre av tio när de åker buss.

Jouko Kaijanen, SR Västmanland