Dåligt med syre i Östersjön

Det finns mycket som talar för att mängden syre i Östersjön kommer bli ännu mindre i år jämfört med förra året och det påverkar växt- och djurlivet i Östersjön negativt.

De stormar som drabbat Sverige den senaste tiden har inte ökat inflödet av syrerikt vatten från Kattegatt, visar mätningar som SMHI har gjort.

Vattnet har varit varmare än vanligt och innehåller då mindre syre. Vattennivåerna har och är också högre än normalt, vilket gör det svårt för det tunga syrerika vattnet att strömma in i genom Öresund.

Syresituationen var dålig redan förra året och kommer att bli ännu sämre i år, om det inte kommer in mer syre.

Men de låga temperaturerna över landet gör att förutsättningarna kan ändras om det börjar blåsa igen och Pia Andersson hoppas på fler stormar för Östersjöns skull.

Pelle Zettersten, SR Östergötland