Fler aktiviteter för synskadade barn

Synskadades riksförbund, SRF, i Sörmland satsar nu på olika aktiviteter för synskadade barn. Det här bland annat för att öka rörligheten och självförtroendet hos synskadade barn.

Det började med två dagar förra året - en baddag, då man träffades på badhuset i Flen och en motorcykeldag, då synskadade barn fick prova på att åka motorcykel.

I år utökar man med flera dagar per termin och målet är att öka synskadade barns självförtroende.

En sidoeffekt man hoppas uppnå med aktivitetsdagarna för synskadade barn är att föräldrarna ska mötas.