Våld mot funktionshindrade

Var tredje kvinna med någon slags funktionsnedsättning har utsatts för hot, våld eller sexuella trakasserier från män. Det visar delar av en ny rapport från utredningsinstitutet Handu.

Rapporten är gjord på uppdrag av flera handikapporganisationer och bygger på 1 200 intervjuer med kvinnor som har rörelsehinder, utvecklingsstörning eller synskada.

Var sjunde kvinna hade också fått fysiska skador av övergreppen.

Förövaren är oftast bekant med kvinnan, men det förekommer också att vård- och färdtjänstpersonal är den som utsatt kvinnan.

I rapporten framgår också att väldigt få kommer i kontakt med vård, polis eller sociala myndigheter. De som får hjälp är många gånger missnöjda med det stöd de fått.

Regeringen har nyligen lagt en proposition, som ska göra kommunernas ansvar tydligt. Där ingår också till viss del funktionshindrades behov.

De flesta kommuner förlitar sig idag på ideella kvinnojourer för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Men många av jourerna är inte anpassade för kvinnor med funktionshinder och kan därför inte erbjuda skyddat boende.

Anders Molin
anders.molin@sr.se