Inget skyddat boende för funktionshindrade

Av Sörmlands kvinnojourer är det ingen som har möjlighet att ta emot funktionshindrade kvinnor för skyddat boende. Det här trots att en ny rapport från utredningsinstitutet Handu visar att var tredje kvinna med funktionshinder utsätts för hot, våld eller sexuella trakasserier från män.

Kvinnojouren Moa i Eskilstuna gör hembesök när kvinnor inte kan ta sig till jouren, men det är inte alltid en bra lösning det heller, menar Katarina Andersson, ordförande för kvinnojouren Moa. 

– Om de lever i en relation där deras sambo brukar våld, så är det ju inte särskilt tryggt att vi kommer hem till dem och ger råd och stöd i deras hemmiljö.

Kvinnojouren Moa har nyligen installerat en hiss, som gör jouren tillgänglig för funktionshindrade som behöver stödsamtal. Men man har ingen möjlighet till skyddat boende för kvinnor med olika slags handikapp.

Om det är akut kan kvinnorna vända sig till jourer i Södertälje och Stockholm, som har andra möjligheter.

Katarina Andersson menar att problemet är stort, eftersom så många funktionshindrade är utsatta, och att de dessutom är i en större beroendeställning än andra kvinnor. Hon menar att kommunen måste ta sitt ansvar fullt ut och hjälpa även de här kvinnorna.

Anders Molin
anders.molin@sr.se