Dyrt med kommunalt naturreservat

Det ser mörkt ut för planerna på ett kommunalt naturreservat i Stora Sundby i Strängnäs. Enligt det förslag till beslut som kommunens tjänstemän lämnat till politikerna skulle det bli för dyrt med reservatet.

Kostnaderna att bilda ett reservat hamnar enligt tjänstemännen på 1,3 miljoner kronor, till det kommer kostnaden för att lösa in marken från enskilda markägare.

Det är Strängnäs naturskyddsförening och Strängnäs ornitologiska klubb som föreslagit att naturreservatet ska inrättas.

Det blir nu politikerna som får avgöra frågan.