Anhörigflyktingar problem för planering

Många flyktingar som kommer till Sverige väljer att bosätta sig hemma hos släktingar eller vänner. Det gör det svårt för kommunerna att planera för hur många flyktingar man ska ta emot, det säger Tove Saamel, flyktingsamordnare i Eskilstuna.

Förra året tog Eskilstuna och många andra kommuner i Sverige emot mer än dubbelt så många flyktingar jämfört med året innan. I Eskilstuna ökade flyktingmottagandet från 140 till över 350.

En anledning är att fler flyktingar kom till Sverige, framför allt från Irak. En annan att en tillfällig lag gjorde att fler fick uppehållstillstånd.

De allra flesta flyktingar som fick uppehållstillstånd i Eskilstuna förra året bodde redan i där, hos släktingar eller bekanta.

Men när man får uppehållstillstånd blir kommunen ansvarig för att hjälpa till med bland annat försörjning, utbildning och hjälp till att komma ut i arbete.

En av de flyktingarna är Omed Ali, som är kurd från Irak. Han och hans familj har bott i Sverige i fem år nu. Hans fyraåriga dotter har just börjat på dagis och själv önskar han mest av allt att han ska kunna få jobb, som målare eller byggare.

Kommunen kan erbjuda praktik och svenskutbildning, men det är inte kommunen som har jobben, säger flyktingsamordnare Tove Saamel.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se