Färre får fel bostadsbidrag

Antalet hushåll som ska betala tillbaka bostadsbidraget eller som ska få ytterligare bostadsbidrag minskar. Det framgår av statistik från Försäkringskassan om bostadsbidraget för 2005. Då fick drygt 8 600 hushåll i Södermanlands bostadsbidrag under 2005, en liten minskning med 65 hushåll jämfört med året innan.

Av dem fick närmare 1200 hushåll för lågt bostadsbidrag och kommer att få en tilläggsutbetalning.

Närmare 2 200 har fått för högt bostadsbidrag och ska betala tillbaka sammanlagt 10,8 miljoner kronor till Försäkringskassan.

Försäkringskassan sänder i dagarna ut besked till mottagarna av bostadsbidrag