Fler ballongvidgningar vid Mälarsjukhuset

Från och med nästa vecka ska fler sörmlänningar, som fått en hjärtinfarkt, kunna göra en ballongvidgning vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Allt fler patienter får numera den här behandlingen, som innebär att man öppnar blodkärlen runt hjärtat, och därför ska nu alltså även tiderna på dygnet då det här ska kunna göras bli fler vid Mälarsjukhuset.

Tidigare har de som fått en hjärtinfarkt, under kvällar och tidiga mornar fått ta sig till sjukhus utanför länets gränser om de velat göra en akut ballongvidgning, men ska man alltså inte behöva göra det längre.

Enligt pressansvarig vid Mälarsjukhuset är det viktigt att de som fått en hjärtinfarkt får snabb behandling för att inte skadorna på hjärtmuskeln ska bli så stora, och i och med att behandlingstiderna nu utökats menar man att kvaliteten på vården i Sörmland ökar.

Anders Molin
anders.molin@sr.se