Flyktingar kommer till Gnesta

För första gången på många år har nu Gnesta tagit emot flyktingar igen. En ung familj från Irak har just bosatt sig i Gnesta och under det här året ska ett tjugotal flyktingar till komma. Det viktigaste är att hjälpa dem att så snabbt som möjligt komma ut i arbete. Det säger Karin Karlsson, som är projektanställd som flyktingsamordnare i Gnesta.

Flyktingar som har fått uppehållstillstånd får hjälp av kommunen i cirka två år, med bland annat bostad, svenskutbildning och praktik. Sen är tanken att man ska klara sig själv.

Karin Karlsson har tidigare jobbat många år som flyktingsamordnare i Flen, som sedan länge har tagit emot flyktingar. Så här säger hon om vad hon har tagit med sig för erfarenheter därifrån.

När Sveriges Radio Sörmland frågar några Gnestabor om vad de tycker om att kommunen nu ska börja ta emot flyktingar, så är de flesta positiva. Så här säger Harriet Andersson.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se