Hästägare utan gödselanläggning får böta

En hästägare i Nyköpingstrakten hotas nu av vite, en form av böter, på sammanlagt 50 000 kronor om hon inte före den första oktober i år ser till att hon har en godkänd anläggning för gödslet från sina sex hästar.

Enligt det tjänstemannaförslag till beslut, som politikerna i miljönämnden tar ställning till måndag, ligger kvinnans hästgård i ett känsligt kustområde vilket gör att hennes nuvarande gödselhantering inte klarar lagens krav.