"Ny arbetslag äventyrar patientsäkerhet"

Radiologiska avdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna klarar inte av att anpassa sig till den nya arbetstidslagen som började gälla från årsskiftet och varnar för att patientsäkerheten kan äventyras om inte grundbemanningen ökar. Det framgår av ett brev från läkarna till landstingsledningen.

Läkarna hävdar att det blir svårt att klara verksamheten och kvalitén om inte fler läkare rekryteras. Idag äventyras arbetet dagtid eftersom den nya arbetstidslagen kräver en viss dygnsvila mellan arbetspassen för de som jobbar. Läkarna föreslår därför att AT-läkare rekryteras.