Många husvagnar håller inte måttet

19 procent av husvagnarna, som kontrollerades av Svensk bilprovning i Sörmland förra året, underkändes med krav på efterkontroll. Det är något bättre än riksgenomsnittet på 22 procent. Däremot ökade andelen husvagnar som underkändes eftersom antalet äldre husvagnar då var fler. 73 procent av husvagnarna godkändes.

Nästan hälften, 49 procent av personbilarna i Sörmland godkändes utan anmärkning vid Bilprovningen förra året. En tredjedel (32 procent) underkändes med krav på efterkontroll.

Sörmland ligger i toppskiktet när det gäller antalet godkända motorcyklar, men när det gäller lätta lastbilar så underkändes 40 procent och ännu fler tunga släp underkändes. Bara i ett län godkändes en större andel av de tunga bussarna jämfört med de som kontrollerades i Sörmland.