Utökning vid Skavsta flygplats oroar

Forskare vid Linköpings universitet varnar nu för miljöeffekterna av den planerade ökning av flygtrafiken på Skavsta flygplats. Flygplatsen har begärt tillstånd att fördubbla antalet starter och landningar för tungt flyg, så som charter, reguljär- och fraktflyg. Per Sandén miljöforskare på campus Norrköping är allvarligt oroad över flygets ökande utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.

Per Sandén menar att flygbranschen helt sluppit de krav som ställts på andra transporter att minska utsläppen och att branschen själv inte tar frågan på tillräckligt stort allvar.

Flyget är idag till exempel utanför handeln med utsläppsrätter, som är ett sätt att minska de klimatpåverkande utsläppen, och den flygskatt som den förra regeringen planerade har den borgerliga alliansen skrotat.

För att kunna sätta press på en flygplats eller enskilda flygbolag behövs det internationella överenskommelser, menar Per Sandén.

När Skavsta nu inom en nära framtid får nya miljötillstånd, som enligt bolagets ansökan innebär en fördubbling av den tunga flygtrafiken, så kommer det att ge ett nettotillskott av växthusgaser, vilket också påverkar Sveriges möjligheter att nå de nationella miljömålen. Per Sandén ser samtidigt som viktigt att frågan om flygets miljöpåverkan nu börjar diskuteras.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se