Könberg vill se större sörmländsk region

Den statliga Ansvarskommittén väntas i februari föreslå hur många län Sverige ska ha. Sörmlands landshövding, Bo Könberg, är för större regioner. Han menar att en större Sörmländsk region bland annat skulle kunna underlätta resor med kollektivtrafiken över länsgränserna.

Landshövdingen vill att man ska folkomrösta om regionindelningen där opinionen är delad. Han anser att de nya regionerna bör vara direktvalda, ha beskattningsrätt och ska fatta de flesta beslut regionalt.