Lag om vila skapar problem

Trots att den nya arbetstidslagen var tänkt att skapa en bättre arbetsmiljö har den för bland annat personalen på radiologen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna lett till ökad stress. Trots att personalansvariga såg problemen innan lagen trädde i kraft har man inte lyckats hitta en lösning.

Ingrid Morselius är personaldirektör på landstinget i sörmland och hon säger att en av anledningarna till de problem man ser i dag är att det helt enkelt finns för få radiologläkare.

Ett möjligt sätt att komma runt lagen som kräver 11 timmars vila mellan arbetspassen är att använda sig av kollektivavtalen. Något som är möjligt när det gäller sjukvården. Det skulle kunna innebära att kravet på vila kan förhandlas bort i viss mån, säger Ingrid Morselius.